headturn-1331

Praktisk


PRISER
Priserne finder du på forsiden.
  
TILMELDING OG UDMELDELSE
Sæsonstart: 4. sep. 2017 - Men du kan tilmelde dig året rundt. Ring, send en mail eller kom forbi.

Dit medlemskab er gældende fra tilmeldingstidspunktet, frem til 31. maj 2018. Du kan altid stoppe før. Det kræver blot en skriftlig udmeldelse. Der er en måneds opsigelsesvarsel. Gældende fra d. 1. i en måned.


BETALING

Betaling sker månedsvis forud og inden d. 10. i måneden. Der udsendes IKKE automatisk girokort.

Efter d. 15. fremsendes betalingspåmindelse med tillæg af gebyr.

Du kan betale dit kontingent kontant i Dansestudiets reception, via netbank (reg. nr. 3627 kontonr. 1621122) eller via MobilePay (40102229).

Husk altid at anføre elevens navn.

Når du tilmelder dig, betaler du for den første måned du deltager i undervisningssæsonen og for den sidste måned i sæsonen (maj måned). Udmelder du dig i løbet af sæsonen, dækker din indbetaling for maj måned istedet for den sidste måned, hvor du er tilmeldt.
 

HOLDSKIFT

Ønsker du at skifte hold kræver det blot, at du giver besked i receptionen.

 

MISTEDE LEKTIONER

Hvis du bliver forhindret i at komme til en time, kan du - ved meddelt afbud - indhente timen på et andet tidspunkt inden for samme måned.

KLIPPEKORT
Klippekort har 5 klip og er gyldige i to måneder.