Optagelsesprøve 2018

Optagelsesprøve: 16. juni 2018, kl. 11:00-14:00
Ansøgningsfrist: 8. juni 2018
 
Optagelsesprøven består af klasser i Klassisk Ballet og Moderne/Contemporary samt en personlig samtale.
Bedømmelsen foretages af en jury bestående af lærere og rektor på uddannelsen. Der optages max. 15 elever.
Gebyr: kr. 450,- (refunderes ikke). Indbetales senest ved ansøgningsfristens udløb.

Pris

Uddannelsesafgift: kr. 42.000 
Uddannelsesafgiften skal være skolen i hænde senest d. 1. juli 2018 
Afgiften kan betales i 3 rater: 1. juli 2018, 1. oktober 2018 og 1. januar 2019 
Ved betaling i rater er prisen kr. 15.000,- pr. rate.

Depositum:
Kr. 4.200,-
Indbetales senest d. 1.juli 2018 
Beløbet refunderes efter gennemført uddannelse.
Afbrydes uddannelsen under forløbet refunderes beløbet ikke.
Materialeudgifter:  
kr. 500,- årligt.
Studietur: 
Egenbetaling til studieturen ca. kr. 6.000,- (beløbet er ekskl. lommepenge).
 
Betaling:
Beløb kan indbetales direkte til Dansestudiet Aarhus eller indsættes på: Reg. nr. 3627 Konto nr. 1621122